شرکت

بازاریابی و فروش، و دیجیتال مارکتینگ با هدف رشد

Iنجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی
داخلی و خارجی اعم از واردات و صادرات

بزرگ‌ترین بازارگاه و فروشگاه آنلاین در ایران و مستقر در تهران است 

مالی، منابع انسانی، خرده‌فروشی و عملیات بر عهدهٔ سعید محمدی بوده‌است

گزارشات شرکت

مالی
0 میلیارد
قردادها
0
مشتریان
0 هزار
1399-08-02
1400-01-30
1401-02-03
1402-01-02

کالاهای موجود در مرکز پردازش بخشی از کالاها بعد از ثبت سفارش

کالاهای موجود در مرکز پردازش بخشی از کالاها بعد از ثبت سفارش

کالاهای موجود در مرکز پردازش بخشی از کالاها بعد از ثبت سفارش

کالاهای موجود در مرکز پردازش بخشی از کالاها بعد از ثبت سفارش

تجارت
بین المللی
راهکار شما

 مطالب مربوط به توضیح محصولات، نقد و بررسی‌ها و عکاسی از کالاها آنجا تهیه می‌شود
سرمایه شرکت

150 میلیارد دلار

3,71%+

همایش ملی تجارت الکترونیکی

پارس به سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۷ یورو اقدام کرده‌است