محصولات نگین تابان زنجان

 

 

زانو جوشی 

درزدار و  مانیسمان

سایز 1/2 اینچ تا 10 اینچ

45 ، 90 ، 180 درجه

 

 

سه راهی جوشی

درزدار و مانیسمان

سایز 1/2 اینچ تا 6 اینچ

سه راهی و سه راه تبدیل

 

 

تبدیلات جوشی

درزدار و مانیسمان

3/4 اینچ تا 6 اینچ مختلف

 

 

نیپل

درزدار و مانیسمان

1/2 اینچ تا 6 اینچ