شرکت نگین تابان زنجان

دارای نشان استاندارد ملی ایران

و گواهینامه ISO9001 مدیریت کیفیت از  ITCC انگلستان